הערה בדבר שימוש אינדקס

אינדקס הספר מופיע פעמיים : באנגלית , כפי שהוא מופיע בשפת המקור , ובעברית . הסיבה לכך היא , שאופן תרגום המונחים לעברית לא תמיד ברור מאליו , ורצינו לתת לכם את החופש לבחור כיצד לחפש כל מונח . בכדילהקלעליכםעודיותר , מולהערכיםבאינדקסהלועזירשמנואתהמונחיםהמקבילים בעברית , ולהיפך . לטובת נוחות השימוש , אינדקס א-ב מופיע ראשון ולאחריו . Index A-Z  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ