דפי תקציר (Personal Quick Reference Sheets)

עמודים 333-346 מתוך אק"ג : פענוח מהיר מאת : דייל דובין , MD דיונון הוצאה לאור , רח’ שטראוס , 3 תל אביב טל : books @ probook . co . il 03-5256999 הדפים הבאים מכילים תקציר של הפרקים , והם מיועדים לשמש תזכורת מהירה בעת הצורך . מי שרכש את הספר מוזמן לגזור מתוכו את עמודים , 346-333 אך צילומם או העתקתם אסורים בהחלט . תוכן הספראק"ג : פענוח מהיר מוגן במלואו על-ידי זכויות יוצרים ( בתוך ארה"ב ועל-ידי האמנה הבינלאומית לזכויות יוצרים . ( זכויות היוצרים של המהדורה העברית שייכים להוצאת דיונון , וכל שימוש בספר או בחלקו מותנה בקבלת רישיון מאת ההוצאה . מי ייתן והידע שלכם יהווה תרומה לאנושות . דייל דובין אתר לימודי : www . ionadventure . com שיטת דובין לפענוח אק"ג מתוך אק"ג : פענוח מהיר מאת : דייל דובין , MD דיונון הוצאה לאור , רח’ שטראוס , 3 תל אביב טל : books @ probook . co . il 03-5256999  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ