פרק 10: שונות

ראשית , קראו את סיכום הפרק בעמודים . 346-344 השפעות שונות ריאות ( Pulmonary ) אלקטרוליטים ( Electrolytes ) תרופות ( Medication ) קוצבים מלאכותיים ( Artificial Pacemakers ) השתלות לב ( Heart Transplants ) הגורמים הנ"ל שכיחים , אם כי לא אבחנתיים , כסיבות לשינויים אופייניים ומוכרים ברישום האק"ג . הערה : השפעות מסוימות ניתנות לזיהוי דרך ממצאים אופיינים באק"ג או במוניטור-לב . עבור רוב המצבים בפרק זה , סימני האק"ג האופייניים ישמשו נורה אדומה , ויסבו את תשומת ליבנו לקיומן של מחלות רקע , פתולוגיות מסוימות והשפעות תרופתיות או אלקטרוליטריות . אולם , כדי לאמת את החשד , עליכם לסקור היטב את ההיסטוריה הרפואית , לבצע בדיקה גופנית מדוקדקת ולהשלים את הבירור האבחנתי הנדרש . למרות שרק לעיתים נדירות תסתמך האבחנה על ממצאי האק"ג בלבד , תרומת הממצאים באק"ג רבה מאוד . כל אחת מהתסמונות המסוכנות הנ"ל ניתנת לזיהוי בקלות אצל נבדקים אסימפטומטיים כמעט לחלוטין . בחינה שגרתית של רישומי אק"ג לשלילת הסימנים התמימים כביכול , אך אופייניים , יסייעולכםלמנועאסון . טיפולמתאיםיעניקלאותםנבדקיםתוחלתחייםסבירה . תחושתהסיפוק שבהצל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ