אוטם קדמי חריף ‭) (Acute Anterior Infarction)‬שימו לב לעליית ‭(ST‬