דפולריזציה בחדר שמאל נעה בכיוונים מנוגדים (בו-זמנית) בדפנות נגדיות