גלי q חסרי משמעות דפולריזציה חדרית מוקדמת מתחילה בסיבי צרור ההולכה השמאלי במרכז המחיצה (ומתקדמת משמאל לימין‭...(‬