פרק 9: אוטם (כולל Hemiblock)

ראשית , קראו את סיכום הפרק בעמודים . 343-ו 342 , 334 אוטם שריר-הלב ( MI ) נגרם כתוצאה מחסימה מלאה של עורק כלילי . אזור האוטם בשריר-הלב הופךנמקי ( מת , ( ומאבד את יכולת ההתכווצות והדפולריזציה . הערה : אף שמדורי הלב מלאים בדם , אספקת הדם לשריר-הלב עצמו מגיעה בלעדית דרך העורקים הכליליים . היצרות הדרגתית של עורק כלילי עשויה להיגרם ממשקעי ליפידים שהופכיםלרובד טרשתי ( Atheromatous Plaque ) מתחת לאינטימה ( השכבה הפנימית ) של כלי-הדם . במשך הזמן האינטימה עלולה להיקרע , ולהותיר את הרובד הטרשתי חשוף לזרימת הדם בעורק . אירוע כזה יגרום להיווצרות קריש דם ( תרומבוס . ( כלי-הדם , שעוד קודם לכן היה מוצר בגלל הרובד הטרשתי , נחסם כעת לחלוטין על-ידי קריש הדם . אזור האוטם בחדר ( ללא אספקת דם ) הופך נמקי . מוקדים חדריים באזור ההיפוקסי שמקיף את האוטם הופכים רגישים ביותר , ועלולים לגרום לאריתמיות חדריות קטלניות . הערה : את אוטם שריר-הלב , שמשמעותו חסימה מלאה של עורק כלילי , נוכל לאבחן באק"ג . בעזרת האלקטרוקרדיוגרם נוכל להעריך איזה עורק כלילי ( או ענף שלו ) חסום , ונוכל גם לגלות אם האוטם גרם לחסמים בהולכה החד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ