היפרטרופיה של חדר שמאל ‭(Right Ventricular Hypertrophy)‬