פרק 8: היפרטרופיה

ראשית , קראו את סיכום הפרק בעמודים . 341-ו 334 היפרטרופיה בדרך-כלל מתארת גדילת יתר , אבל כשמדובר בשריר כמו שריר-הלב , הכוונה היא לעלייה במסת השריר . הערה : בתמונה למעלה מצולמת זרוע של מרים משקולות . התלבטתי אם להשתמש בצילום הזרוע שלי , אך החלטתי לנטוש את הרעיון משום שאז הכותרת המתאימה הייתה "היפוטרופיה" ( אם בכלל מילה כזו קיימת ... ( היפרטרופיה של מדור בלב היא עיבוי של דופן המדור , אך תמיד קיימת גם מידה מסוימת של הרחבה . ( Dilation ) היפרטרופיה של מדור בלב היא עיבוי והרחבה של הדופן השרירית של אותו מדור , ליותר מהעובי . ( התקין )  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ