2° AV Block

AV Blocks דרגה שנייה לעיתים מאפשרים מעבר של דפולריזציה פרוזדורית ( גלי ( P לחדרים ( יוצרים , ( QRS ולעיתים מונעים את ההולכה לחלוטין , כך שנותרים גלי P בודדים ללא . QRS באופן כללי , קיימים שני סוגים של : 2 ° AV Blocks אלה שמתרחשים , AV Node-ב ואלה שמתחתיו . הערה : קיימים שני סוגים של : 2 ° AV Blocks 2 ° Blocks של AV Node-ה מכונים " וונקבך" ( בעבר כונו "סוג . (" I הם יוצרים סדרת מחזורים בהם החסימה AV-ב מתקדמת בהדרגה ממחזור למחזור , עד שבמחזור האחרון של אותה סדרה גל P-ה נחסם לחלוטין בתוך , AV Node-ה ולא נוצר . QRS בכל חזרה של סדרת וונקנבך נשמר יחס קבוע של , P : QRS לדוגמה : 5 : 4 , 4 : 3 , 3 : 2 וכד' ( מספר QRS-ה בסדרה קטן באחד ממספר . ( P-ה 2 ° Blocks של צרורות סיבי פורקינייה ( אלומת היס או צרורות ההולכה ) מכונים " מוביץ" ( בעבר כונו " סוג . (" II לרוב הם יוצרים סדרת מחזורים בה קיים מחזור אחד עם רצף P-QRS-T תקין , ובעקבותיו סדרת גלי P ללא הולכה דרך AV Node-ה ( ללא תגובת . ( QRS בכל חזרה של סדרת מוביץ נשמר יחס קבוע של , P : QRS לדוגמה : 5 : 1 , 4 : 1 , 3 : 1 וכד . ' הערה : אל דאגה . הכול ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ