פרק 6: מקצב חלק ב

ראשית , קראו את סיכום הפרק בעמודים . 339-ו 334 מקצב , חלק ב חסמים ( Blocks ) Sinus Block AV Block Bundle Branch Block  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ