אבחנה של רפרוף פרוזדורים לעיתים מחייבת היפוך של הרישום