פעילות מרכז האוטומטיות "מתאפסת" מחזור אחד אחרי הגירוי המוקדם כדי לאפשר את המשך הקיצוב התקין