מוקד אוטומטיות צומתי עשוי לגרום לדפולריזציה פרוזדורית בכיוון ההפוך