קיצובה‭SANode-‬ (סינוס)נפסקבעקבותדוםסינוס‭(SinusArrest)‬