מילוט (Escape)

מקצב מילוט - ( Escape Rhythm ) מוקד אוטומטיות נחלץ מדיכוי-גובר ומקצב בקצב העצמי שלו : מקצב מילוט פרוזדורי מקצב מילוט צומתי מקצב מילוט חדרי פעימתמילוט - ( Escape Beat ) מוקד אוטומטיות נחלץ מדיכוי-גובר באופן זמני ומפיק פעימה בודדת : פעימת מילוט פרוזדורית פעימת מילוט צומתית פעימת מילוט חדרית "מילוט" מתאר תגובה של מוקד אוטומטיות להפסקה בפעילות הקוצב . במצב רגיל , SA Node-ה גורם לדיכוי פעילותם של כל מוקדי האוטומטיות . הפסקה קצרה בפעילות SA Node-ה מאפשרת מילוט של ( מוקד ) אוטומטיות מדיכוי-גובר . אם SA Node-ה חדל מפעילותו לחלוטין , מוקד אוטומטיות אחר נחלץ מהדיכוי ומגבה אותו העצמי שלו . כך נוצרמקצב מילוט . ( בקצב ) אנחנו נצטרך לזהות את מקור מוקד המילוט ( פרוזדורי , צומתי , חדרי ) שמתפקד בתור הקוצב הפעיל . אם מדובר בהפוגה קצרה ( למשך מחזור אחד בלבד , ( יתכן שמוקד האוטומטיות מהדיכוי , וייצורפעימת מילוט לפני ( יימלט ) החזרה למקצב סינוס . כמו במקרה הקודם , נצטרך לזהות מהו מקורו של המוקד ( פרוזדורי , צומתי , חדרי . (  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ