מקצבים לא-סדירים

קוצב נודד ( Wandering Pacemaker ) טכיקרדיה פרוזדורית רב-מוקדית ( Multifocal Arial Tachycardia ) פרפור פרוזדורים ( Atrial Fibrillation ) המקצבים הלא-סדירים המתוארים כאן נובעים בדרך-כלל מאזורי אוטומטיות פעילים מרובים . מקצבים בהם אין מרווח קבוע בין המחזורים הם . ( לא-סדירים ) הערה : המונח "לא-סדיר בצורה חריגה" ( Irregularly Irregular ) הוא כינוי ישן לתיאור מקצב לא-סדיר וכאוטי , ללא תבנית קבועה שניתנת לחיזוי . הערה : כאשר קיימת בלב פתולוגיה מבנית או היפוקסיה , מוקדי אוטומטיות לקויים עשויים לסבולמחסם כניסה , ( Entrance Block ) שמונע הולכת דפולריזציה , במטרה "להגן" על המוקדים מדפולריזציה פסיבית ממקור אחר . "הגנה" כזו היא לא בריאה . העובדה שמוקדי האוטומטיות חסומים לדפולריזציה פסיבית פוגעת במנגנון  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ