דיכוי-גובר מערכת חירום לגיבוי פעילות בשלוש רמות נפרדות