מוקד אוטומטיות צומתי ‭) (AV Junctional Automaticity Focus)‬קוצב פוטנציאלי)