מוקד אוטומטיות פרוזדורי ‭) (Atrial Automaticity Focus)‬קוצב פוטנציאלי)