פרק 3: מערכת העצבים האוטונומית

מערכת העצבים האוטונומית מווסתת את התפקודים החיוניים של כל האיברים באמצעות רפלקסים ובקרה מרכזית , אבל לא באמצעות שליטה מודעת . למרות שהANS- שולטת בכל האיברים ומערכות האיברים , הנושא העיקרי בו אנחנו דנים כאן הוא הבקרה האוטונומית על ( הלב ) והעורקים , משום שאלה משפיעים באופן ישיר על לחץ-הדם . הערה : ANS-ה נחלקת לשתי חטיבות . לעיתים קשה להבין את ההבדל ביניהן , משום שחטיבה אחת יכולה לגרום לגירוי של איבר מסוים בו בזמן שהיא גורמת לעיכוב של איבר אחר . למרות זאת , לשתי החטיבות יש תפקידים מוגדרים בלב ובמערכת העורקים : אחת מהן גורמת לגירוי , והשנייה לעיכוב . זה עד כדי כך פשוט ! חטיבה אחת מעוררת את פעילות התא , בעוד האחרת מעכבת את אותו הגירוי . כל אחת מהן פועלת כמערכת בקרה חשמלית השולטת על מתגים משלה , שמכונים "רצפטורים" , Receptors ) קולטנים , ( ומשפיעים על תפקוד התא . הערה : גירוי שמקורו ANS-ב מועבר לגנגליון של תאי עצב שניוניים , לעיבוד . עצבי הגנגליון מעבירים את הגירוי הלאה אל קצות העצבים , שמסתיימים כל אחד בדיסקה המכונה בוטון , Bouton ) כפתור בצרפתית , ( אשר מכסה את הרצפטורים על תא הלב ( או על...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ