אמצע שנות ‭80-ה‬ של המאה ‭,19-ה‬ לודוויג ו-ואלר ‭(Ludwig and Waller)‬ "אלקטרומטר נימי" באדיבות ספריית באקן ‭( Bakken )‬