תוכן עניינים

פרק עמוד . 1 עקרונות יסוד 1 . 2 רישום אק 31 ג" . 3 מערכת העצבים האוטונומית 55 . 4 קצב 65 . 5 מקצב חלק א : אריתמיות ממקור מוקדי 97 מקצבים לא סדירים 107 מילוט 112 ( Escape ) פעימות מוקדמות 122 טכי-אריתמיות 146 . 6 מקצב חלק ב : חסמים 173 ( Blocks ) 174 Sinus Block 177 1 ° AV Block 179 2 ° AV Block 186 3 ° AV Block 191 Bundle Branch Block Hemiblock ( ראה פרק , 9 אוטם ) . 7 ציר 203 . 8 היפרטרופיה 248 . 9 אוטם ( כולל 259 ( Hemiblock 295 Hemiblock . 10 שונות 309 תצוגה של מוניטור לב 329 דפי תקציר 333 ( Personal Quick Reference Sheets , PQRS ) רישומי אק 347 ג" אינדקס הערה בדבר שימוש באינדקס 365 אינדקס 367 ב-א 379 Index A-Z איחוליי ! אתם מצטרפים לחבורה מכובדת של אנשי מקצוע רפואיים . אק"ג : פענוח מהיר , רב-מכר בארה"ב מעל 35 שנה ברציפות , תורגם 46-ל שפות שונות ושימש להכשרתם של מיליונים ברחבי העולם . טקסט קלאסי זה , שעודכן בקפדנות ונערך מחדש בכל אחת 50-מ ההדפסות עד כה , הוא המקור המדעי המצוטט והמוערך ביותר בתחומו . עם זאת , לטובת הצלחתכם העתידית , יכולתכם לרכוש ולנצל בצורה מיטבית את הידע שמועבר לכם...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ