תשבץ מודיעין 68

שמעון אביבי | shimon–avivi @ hotmail . com הערות : כל השמות הם שמות משפחה , אלא אם כן צוין אחרת . בכל מקום שכתוב 'במלחמה' הכוונה למלחמת יום הכיפורים . פתרון תשבץ מודיעין 67 פתרונות יש לשלוח למל"מ : mlm @ intelligence . org . il או לפקס : 03-5497731 בין הפותרים נכונה יוגרל ספר הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם : נטע זיו - אב  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר