האלוף אהרון יריב ושר הביטחון משה דיין בהתייעצות בימיה הראשונים של מלחמת יום הכיפורים