הכנת תיק ציר דרומי בסיני. מעבר מכשולים בוואדי מבעוק. כותב המאמר נוהג בקומנדקר