ביצות א-טינה (מצפון מערב ל"בלוזה‭.("‬ ניסיונות לאיתור נתיבי תנועה ברכב ורחפות, תשתית לסלילת "דרכי הפלסטיק" עם מומחי הטכניון לאחר מכן. כותב המאמר נוהג ב"פרד" בביצות