הכנת תיק הציר הדרומי בסיני, איסוף ותיעוד הנתונים במהלך סיור בשטח. כותב המאמר ניצב על מכסה מנוע הקומנדקר, אוחז מפה