האלוף מוסא פלד, שאך מונה למפקד גייסות השריון (מפג‭,(ש"‬ הודיע מיד כי “מפג"ש מערערת על ההחלטה ומדגישה את החשיבות של מרכיב הסיור במסגרת צוותי הקרב"