חומייני חוזר לטהרן, שער "ידיעות אחרונות" 1 בפברואר ‭.1979‬ העובדה שמהפכת חומייני באיראן לא נצפתה מראש, ביטאה בחריפות את מגבלת החיזוי המודיעיני של תמורות סוציו-פוליטיות