ספרו של גולן מיועד למיטיבי לכת, שכבר קראו רבות על מלחמת יום הכיפורים ולמדו אותה היטב. להם הוא יעניק את התמונה המתועדת, הרחבה והמוסמכת ביותר שניתנה עליה עד היום