כוח גרמני ב"מבצע ברברוסה" ‭22)‬ ביוני ‭.(1941‬ הגרמנים התכוננו היטב למבצע והיו משוכנעים שבידם קלף מנצח