סיור שטח במחנות המרכז בתחילת שנות ה ‭,70 -‬ חיים בן עמי ליד ההגה לפני הפציעה