תוכן

כתבות | | 40 סוגרים שנה ופותחים חדשה : מהגברת הפעילות להתמקדות בתשתיות | דוד צור | 12 האיש שלא היה שם | תומר רוזנר | 17 רדיו חזק | אברהם זיו טל | 20 כמו סרט מבוליווד | רפי קיטרון | 32 המלחמה על גדודי הסיור בחיל המודיעין | בני מיכלסון מדורים | רב שיח | 60 השלב הגבוה ביותר של יישום | משתתפי השיח : אריה ( לייבו ) לבנה ; ; 'ש רפי רהב ; חיים קניג ; ע' מנהרת הזמן | 11 גדעון מיטשניק מודיעיון | עמוס גלבוע | 24 המחיר של "עסקים כרגיל" | אורי בר - יוסף | 28 מדינות במשבר : הגבול בין הערכת מודיעין מועילה לבין נבואה מיותרת | דן אלדר מיומנו של קמן" | 34 מתכוננים לחירום | אריה מורג ( צשאצש ) הסיפור שלי | 37 כוחות סעודיים בשמי ראש הנקרה | אהוד רמות | 38 המחבלת שרצחה את איש המוסד | גיל קיסרי במה | 39 בוקר של יום שבת | 44 הדרך לאחור | עדי קידר לזכרם | 40 נתנאל ( נתי ) מימון , שולמית ( שולה ) מוריה , ישראל בר יהודה ,  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר