דבר העורך הראשי

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון , 68 אדר ב' תשע , ד “ מרץ 2014 כתב העת "מבט מל"מ" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"מ ובאחריותו שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת של המו"ל אתר ההנצחה המרכז למורשת המודיעין 3555 ד"ת רמת השרון | 4713402 טל' , 03-5497019 פקס 03-5497731 דואר אלקטרוני : mlm @ intelligence . org . il אתר אינטרנט : www . intelligence . org . il מערכת "מבט מל"מ" העורך הראשי : רון כתרי העורך : אפי מלצר סגנית העורך : מיטל שטדלר עורכי המשנה : שמעון אביבי , יוכי ארליך , מיטל שטדלר , יוכי וינטרויב , רפי קיטרון העורך הגרפי והמבצע : זאב אלדר www . zeeveldar . co . il חברי המערכת : א' אבנר , יוסף ארגמן , אמנון בירן , יהודה ברק , עמוס גלבוע , מישל דגן בינט , יואב דייגי , זמירה לביא , גדעון מיטשניק , בני מיכלסון , חגי מן , דוד נוימן , אהוד רמות , סטלה שדות , נעם שפירא כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד עמותת המל"מ אלוף מאיר עמית - ל"ז מקים המל"מ , הנשיא והיו"ר הראשון אפרים הלוי - יו"ר המל"מ ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר