ביבליוגרפיה

ארז יהודה ( עורך ) ספר העליה השלישית , עם עובד , תל אביב , תשכ ( 1964 ) ד" אלבום דגניה , דגניה , תשמ ( 1981 ) א" ביין אלכס , תולדות ההתיישבות הציונית , מסדה , תל אביב , תשל ( 1976 ) ו" בורקהארט ג'ון לואיס , מסע בארץ ישראל , החברה לגילוי חלקיה הפנימיים של אפריקה 1822 בן אריה יהושע , עמק הירדן התיכון , הקיבוץ המאוחד , תל אביב , תשכ ( 1965 ) ה" בן יעקב יונה ( עורכת ) "טעם ראשונים , " הוצאת דגניה , תשמ ( 1983 ) ג" בן יעקב יונה , שיאון מרים ( עורכות ) סיפורי תנחום , דגניה בךרפאל אליעזר , טופל מנחם , הקיבוצים על דרכים מתפצלות , יד טבנקין , מוסד ביאליק , תשס ( 2009 ) ט" בן רפאל אליעזר , אברהמי אלי ( עורכים ) חושבים קיבוץ , יד טבנקין , תל אביב , תשנ ( 1994 ) ד" בראור אביטל ובן צבי רחלי ( עורכות ) הגורדונאים , דגניה , תשס ( 2008 ) ח" ברהון שמריה ( עורך ) בסער ביום סופה , דגניה תש ( 1949 ) ט" ברהון שמריה ( עורך ) חמישים שנות דגניה , דגניה , תשמ ( 1961 ) א" ברטל ישראל , צחור זאב , קניאל יהושע ( עורכים ) העלייה השנייה , יד בן צבי , ירושלים , תשנ ( 1998 ) ח" ברץ יוסף , כפר על גדות הירדן , ספרי גדיש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד