המקורות

החומרים שבהם השתמשנו באים ממקורות מגוונים שאינם מצטרפים לתמונה אחידה : ראיונות בעל פה , מכתבים ומסמכים שנכתבו במהלך השנים , קטעי עלונים שביקשו למסור עניינים שיוכלו לבנות את החבורה גם כמערכת דמוקרטית שמתמודדת עם ביקורת וגם כתרבות של חברה הנבנית והולכת על הסכמות ובריתות העומדות למבחן . חלק מן החומר נאסף מחוברות זיכרון ומהסתכלות של בני משפחה וחברים על אנשים שמבקשים ליצור במאוחר סיפור של משפחה המבוסס על התקשרות עם אבות מייסדים , וחלק דברים שנאמרו בתהליך של שחרור של דורות מסמכותם של ראשונים כשהם מלווים אותם גם במדרון חייהם בעת זקנה . האופי השונה של המסמכים נוגע גם בעובדה הכל כך יוצאת מן הכלל של חברה הנבנית על ידי אנשים ממקומות שונים המביאים עמם מגוון עצום של שפות , טעמים , פירושים , אנשים שעברו בטרם הגיעו לדגניה חוויות מגוונות ושריטות קיומיות עמוקות הן בתחום ההיסטורי הן בתחום הפסיכולוגי . אותו אירוע מקבל בחייהם הזורמים ברגניה פרשנויות מגוונות המשתקפות הן בזיכרונם הרצוני הגלוי , הן בזיכרונם הנסתר , הן במפלות ובהרס הזיכרון הבאות מגורמים היסטוריים וחברתיים רחבים , הן בתמורות דרמטיות העוברות על...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד