יום הולדת רר100 נחגג ו\ל ידי ילדי דגניה באום־ג' וני, 2009