הבית הגדול שהוקם בראשית שנות העשרים, צילום משנות הארבטים