הבורגנות מגיחה ו\ל האופניים, פורים, חדר האוכל החדש, שנות השבבים