דורות ו\ל יד ברוש המדינה, מעבירים את נס הקוממיות לצעירים, שנות החמישים