חקלאות

בטרם השיבה לחקלאות הייתה אתגר מרכזי של ההשכלה היהודית . אך הסביבה החקלאית בארץ הייתה במצב גרוע . התנאים הפוליטיים והאקלימיים היו קשים . דגניה לא נוצרה יש מאין . אנשי העלייה השנייה רצו מאוד לאמץ לעצמם אורח חיים של חקלאים , עוד לפני שהיה להם משק . אך בבואם ארצה כבר עמד לפניהם תקדים חשוב : המושבות החקלאיות הרבות שנוסדו שנות דור לפני דגניה . הניסיון של המושבות החקלאיות בגולה ומושבות העלייה הראשונה כבר הצביע על הקשיים הגדולים . הקמתה של דגניה בעמק הירדן הייתה קשורה במשבר של כיבוש העבודה בקרב הפועלים העבריים שעבדו בפרדסים ובכרמים במושבות יהודה הוותיקות . הפועלים לא התרגלו לעבודה ההמונית , ליחסי העבודה הקשים . רבים מהם חיפשו עבודות אלטרנטיביות או ביקשו להשתלב בפיקוח על עבודתם של אחרים . קבוצות קטנות של פועלים עלו לגליל בעקבות החלום ליצור משק פלחה , שבו עובדים מעטים עוסקים בעבודה אשר מעניקה להם מרחב , וגם קשרים שוויוניים יותר עם האיכרים . האיכרים בגליל גם היו צעירים יותר , עניים יותר , ועסקו בעבודה ראשונית , שבה כל שנה חורשים זורעים וקוצרים . ההחלטה לעסוק בפלחה גלילית הביאה פועלים צעירים למושב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד