שוספים את הכלים בחדר האוכל הראיון, ראשית שנות השלושים