צרכים משתנים

ההסתפקות במועט יחד עם האחריות המוחלטת של הקיבוץ כלפי צרכיו של החבר הכינו את הקבוצה לעצמאות ואוטרקיה . היה חשש שהפתיחה של שער הקיבוץ למעורבות עם הסביבה בחוץ תביא לערעור השיטה . החבר התבקש לא לנצל את קשריו המשפחתיים או הפוליטיים כדי לדאוג לעצמו . ההבדלים הכלכליים בין הורי החברים , גורלם הכל כך שונה מבחינה היסטורית , יצרו לחץ עצום לסכור את הזרימה פנימה והחוצה . במשך שנים בלטה צנזורה על קבלת המתנות מבחוץ , וגם תביעה מן החברים שלא לבוא לעזרת משפחתם , בגולה ובארץ , לפי צרכיה אלא על פי יכולתה של הקבוצה . בדגניה הבינו כי יש בעיה של משפחות של חברים במצוקה , אך העזרה לכולן ניתנה על פי היכולת ולא על פי הצרכים השונים של המשפחות . צורך נוסף היה להסדיר את היחסים הכלכליים עם המשפחות בארץ ששלחו את בניהן לקיבוץ , או משפחות של נערים שהגיעו בחוסר כל מהגולה ונותקו מההורים בנסיבות ההיסטוריות הקשות . כיצד שומרים על מסגרת כלבך תובענית ודלת אמצעים בלי לפגוע בכבוד האדם , בלי לפגוע בחירותו של היחיד ושל המשפחה ? לא תמיד נמצא הפתרון . לעתים הפגיעות היו קשות . ההחלטות של הקבוצה בנושאים הצרכניים הסתבכו והלכו ככל ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד