העברת נס הקוממיות, סקס יום הזיכרון, ברוש המדינה, שנות השבטים