תמונת מחזור ראשון של "כיתות ההמשך" בבית החינוך לפני פרידה, סוף שנות השלושים