חינוך

שאלת החינוך הייתה חלק בלתי נפרד מאמות המידה לקיום הקבוצה לאורך זמן : אם איננו מסוגלים למסור לצאצאינו את אמונתנו , כנראה אין בה ממש . קיום הקבוצה היה קשור בהתמודדות עם שאלת המשפחה ועם התפיסה של חברה מתקדמת המסוגלת להעביר את דרכה מדור לדור . במרכזה של שאלת החינוך הייתה שאלת היכולת לשנות משהו במגבלותיו של האדם כפי שנתגלו בהיסטוריה האנושית , אך גם היכולת להתחבר למגבלותיה של כל מהפכה בחיי החברה . הייתה דרישה להילחם כדי לקדם את האדם , אך לא לשגות באשליות ולא לתבוע משהו שיביא רק להדחקה של מאוויי אמת . כעשרים שנה עברו מאז נולדה בפאריס חברת "גוט דה לי" ( טיפת חלב ) ועד לידת התינוק הראשון בדגניה . הרעיון כי ניתן להציל תינוקות ממוות על ידי משטר של היגיינה לא היה מקובל אפילו במשפחות שהאמינו כי הן מתקדמות . בתנאים של מחזוריות המגפות בארץ ישראל , שהמיתו ילדים כה רבים , מחלות ותנאים בריאותיים קשים , היה ברור כי את הטיפול בתינוק ואמו יש להשתית על בסיס חדש , לא זה המקובל במסורת . המהפכה הכוללת בחיי החלוצים כללה את המהפכה בטיפול . אם מת תינוק , זה היה ערעור נורא על כוחה של הציונות . לא כך היה בדור קודם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד