משפחה

החבורה הצעירה שהייתה צריכה לקבוע כיצד תוקם המשפחה בנסיבות החדשות , חייתה בצל סתירה פנימית שהלכה ונפרשה בפני החברה . זו הייתה הסתירה בתרבות האירופית מאז ההשכלה , בין רעיון האזרחות השוויונית של היחיד בחברה תבונית דמוקרטית לבין האמונה כי הזכויות האזרחיות של היחיד אינן מבטלות את כוחה וסמכותה של המשפחה . הרי במשפחה ממשיך להתקיים היחס הבלתי שווה אל האישה ושוררת בה רוח החברה הפטריארכלית המעמידה במרכז את הגבר . הדעה המקובלת , גם בין מהפכנים הייתה , כי המשפחה היא שגואלת את האנושות מהסיכון של הציבור ליהפך להמון , לבודדים המנצלים איש את אחיו וזרים זה לזה . גם אם אלה שחיים ללא קשרי משפחה קוראים לעצמם יחידים , למעשה הם עלולים להפוך לאיברים של אספסוף המייחל לעריצות שתנהל אותו . מצד שני , אם תפקיד המשפחה הוא לשמור על האנושות מאימת הבדידות והעריצות , האם המחיר מחייב להנציח את שיעבודה של האישה ? מצד אחר התעוררה השאלה האם המשפחה נכנסת לעידן חדש , רומנטי , שבו תאבד את האופי הקר התבוני של החוזה , של המפעל המשותף , של האחריות לגידול הילדים , של קבלת סמכותו של הדור המבוגר וראש המשפחה אשר הכתיב למי להינשא וש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד