חלק ב | המנגינה לעולם נשארת

הימים חולפים שנה עוברת . משבר בעולם , מלחמה בארץ אך השיר ממשיך והמנגינה לעולם נשארת . נפליג אל תחומים החוצים את הזמן בדרכים אחרות . התחומים המתגלגלים בין דפי ההיסטוריה ומטביעים את חותמם בקצב משלהם . עבודה , אהבה , משפחה , חינוך , תרבות , זקנה , מחלה , מילוי משימות , המקום ותכנונו . כל אלה עוברים מתקופה לתקופה ומותירים אחריהם מנגינה מתמשכת . יש מהם המציבים זיכרון לדורות ויש הנותרים כאתגר או ככתב חידה . המנגינה נשארת . פעילויות העוקבות אחרי מחזור החיים של האדם . יש בהן המתבצעות תוך לבישת מסיכות ויש תוך כדי הסרתן . יש הנאמרות במילה , יש בשתיקה ויש המתנגנות ומעבירות לחניהן מדור אל דור . לעתים הן מתגלות בעטם המושחז של בעלי הפולמוס ולעתים מסתתרות מאחרי שירת שבח . הרי גם מי שהפך את דגניה למשנה סדורה יודע כי היא התגלות של חלום בחיי המעשה , והחלום תמיד לא מסודר , לא הגיוני , אחוז בסתירות אנושיות . משפיע על ההולכים פקוחי עיניים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד