קברי הלוחמים בבית הקברות של דגניה פלמוני והלוח של המגילה שנטמנה לרגלי ברוש המדינה